Förkortningar

 Virka
 • fm - fast maska
 • lm - luftmaska
 • lmb - luftmaskbåge
 • sm - smygmaska
 • 2-1 - minskning
 • 2i1 - ökning
 • hst - halvstolpe
 • st - stolpe
 • dst - dubbelstolpe
 • tredst - tredubbelstolpe

  Sticka
 • am/a-avig maska
 • rm/r-rät maska
 • v-varv
 • m-maska
 • M-mönstret
 • arb-arbetet
 • avm-avmaskning
 • ggr-gånger
 • kantm-kantmaska
 • omsl-omslag(garnet läggs runt stickan utan att stickas och stickas som en vanlig maska på nästa varv.omsl bildar hål i arbetet)
 • slätst-slätstickning
 • st-sticka
 • tills-tillsammans
 • uppr-upprepa

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar